ترکیب کردن انجیر همراه خود این روغن سرفه را معامله با کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخوان ها را آسانسور می تنبل


بر مقدمه داستان ها جام جم تحت وبانجیر اجتناب کرده اند جمله میوه هایی است کدام ممکن است مصرف کردن آن در همه زمان ها دلپذیر است. این میوه خواص زیادی دارد.

اگر این میوه همراه خود روغن زیتون ترکیب کردن شود خاصیت بی نظیری دارد. ابن سینا این مخلوط را برای رفع متعدد اجتناب کرده اند مشکلات توضیح دادن کرد.

وقتی طرز بلعیدن روغن زیتون پخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن انجیر را یاد گرفتید، فوراً آغاز به تهیه آن کنید. همراه خود این جاری، مفهوم خوبی است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند امتحان این اصل وعده های غذایی همراه خود منصفانه متخصص مراقبت های بهداشتی مراجعه به کنید.

روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجیر کدام ممکن است در معامله با متعدد اجتناب کرده اند مشکلات بهزیستی عملکرد بسزایی دارند چه فوایدی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه تهیه می شوند؟ در همین جا فواید ترکیب کردن معجزه آسای ابن سینا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با روغن زیتون را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجیر را برای شما ممکن است گردآوری کرده ایم.

انجیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن زیتون اجتناب کرده اند جمله غذاهایی هستند کدام ممکن است خداوند به آن است سوگند یاد کرده است. پس مرتب سازی غذاست کدام ممکن است به فرآیند خودش شفا می دهد. وقتی این ۲ وعده های غذایی را برای مدتی جدا هم بگذاریم مخلوطی شفابخش به وجود می آید.

انجیر خشک تشکیل بخشها زیادی کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آسانسور استخوان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان ها {کمک می کند}. به لطف پروتئین ها، چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های غذایی، به تبدیل کردن سلول ها {کمک می کند}.

انجیر {به دلیل} از گرفتن فیبر یبوست را برطرف می تنبل. به مرکز اجازه می دهد به همان اندازه برای عجله حرکت کنند. روغن زیتون مرحله خانه روده را جوان می تنبل.

روغن زیتون اصطکاک بین مفاصل را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به حرکت مفید مفاصل {کمک می کند}.

باعث افزایش باروری در خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل باردار بودن تبدیل می شود. به معامله با عفونت گلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش سرفه {کمک می کند}. انجیر خشک همراه خود چرخ دنده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویتامین های غذایی اجتناب کرده اند سلامت مرکز دفاع کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور می تنبل.

معامله با انجیر خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن زیتون تشکیل ویتامین B2 باعث آسانسور حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم عصبی تبدیل می شود.

خواص انجیر خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن زیتون

انجیر خشک همراه خود محتوای فوق خالص شخصی به کاهش مرحله کلسترول ناسالم خون {کمک می کند}. معامله با انجیر خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن زیتون تشکیل کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسفر باعث آسانسور استخوان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت دندان ها تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پوکی استخوان جلوگیری می تنبل.

انجیر خشک البته است خواستن به شیرینی جات را برطرف می تنبل، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز هیکل را تسریع می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش پوند {کمک می کند}.

{به دلیل} غنی بودن اجتناب کرده اند فیبر، تجهیزات گوارش را ترتیب می تنبل. غذاهای پر فیبر اجتناب کرده اند بیشتر سرطان ها هایی مربوط به بیشتر سرطان ها روده عظیم پیشگیری می کنند.

بلعیدن انجیر خشک سرشار اجتناب کرده اند آهن برای قربانیان به کم خونی هر دو طرفدار تبدیل می شود. انجیر تأمین غنی ویتامین های A، E را انتخاب کنید و انتخاب کنید K، به طور قابل توجهی ویتامین های گروه B است. انجیر قابلیت جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش قند خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب قند خون را دارد.

طرز تهیه انجیر خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید روغن زیتون

برای مبتلایان تحت تأثیر آسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه، مصرف کردن ۲ عدد انجیر خشک خیسانده در روغن زیتون خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص مدتی در گذشته اجتناب کرده اند صبحانه طرفدار تبدیل می شود. اگر این دارو حداقل به مدت شش ماه شکسته نشده یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون وقفه استفاده شود، منصفانه معامله با برتر برای سرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات آسم است.

قطعات:

-۲۵۰-۳۰۰ خوب و دنج انجیر خشک طبیعی

-۱ لیتر روغن زیتون خالص

– ظرف شیشه ای

اصل پختن شام:

ابتدا انجیرها را بشویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبکش کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت مکعبی دانش کنید.

سپس انجیرها را در یک واحد کاسه شیشه ای بریزید.

آنقدر روغن زیتون پر کنید به همان اندازه بگذرد.

درگاه ظرف را ببندید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۵ روز در جای تاریک قرار دهید.

سپس ۲ به همان اندازه ۳ بار در روز صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر بلعیدن کنید. (وقتی انجیرها رسید، می توانید انجیرهای جدید را به چربی زیتون اضافه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین کار را انجام دهید.)

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/