تخریب ذهن ممکن است همراه خود حمله قلبی در کنار باشد


بر مقدمه مطالعات جام جم وب مبتنی برمحققان لهستانی دریافتند کدام ممکن است در ۶ ماه پس از حمله قلبی، ۵۰ سهم از مبتلایان دچار کاهش در در نظر گرفتن، حافظه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت انجام کارهای اساسی شدند.

دکتر Dominika Kasperczak، متخصص مرکز در بیمارستان Strauss لهستان، دلیل داد: “تعیین مقدار وضعیت شناختی خوب حرکت علمی رایج {در میان} مبتلایان قلبی نیست، متعاقباً اطلاعات ما با اشاره به آن به همان اندازه حد زیادی ناشناخته است.” ما سؤالات بی پاسخ زیادی داریم، متعاقباً برای معامله با به این امتیازات به بررسی بیشتری خواستن است».

وی ذکر شد: شیوع اختلال روانی در مبتلایان پس از سکته قلبی بالاست.

وی افزود: این مشکلات ممکن است لحظه ای هر دو ابدی باشد. گروهی از مبتلایان پس از ۱ فاصله تمدید شده دچار نقص می شوند. ما باید از آن کمبودهای شناختی آگاه باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وضعیت شناختی، مبتلایان را پس از حمله قلبی به طور مشترک خرس تذکر داشته باشیم.

کسپرزاک ذکر شد: “اگر تنظیمات در کار کردن شناختی را زود پیش آگهی دهیم، می توانیم مدیریت صحیح را اعمال کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان داشته باشیم به همان اندازه آنها را به متخصصان تولید دیگری شبیه روانپزشک هر دو متخصص ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعصاب ارجاع دهیم.”

{در این} بررسی، ظرفیت در نظر گرفتن ۲۲۰ فرد مبتلا سکته قلبی تعدادی از روز پس از حمله قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شش ماه بعد یک بار دیگر مورد آزمایش قرار گرفت.

حدود ۵۰ سهم از مبتلایان در هر ۲ کارآزمایی عملکردهای شناختی خالص داشتند، با این حال ۵۰ سهم تولید دیگری دارای برخی مشکلات روانی بودند.

محققان دریافتند کدام ممکن است حدود ۳۵ به همان اندازه ۴۰ سهم از مبتلایان در روزهای پس از حمله قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ به همان اندازه ۳۳ سهم پس از شش ماه به این اختلال مبتلا شدند.

برای حدود ۵۰ سهم از مبتلایان تحت تأثیر مشکلات ذهنی، مشکلات آنها موقتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمی تولید دیگری ابدی بود.

محققان خاطرنشان کردند کدام ممکن است حدود ۱ نفر {از هر} ۹ فرد مبتلا همراه خود کار کردن شناختی خالص پس از حمله قلبی، پس از شش ماه کاهش شناختی را نماد دادند.

خاص نیست کدام ممکن است چگونه حمله ها قلبی در نتیجه اختلال شناختی تبدیل می شود، با این حال به آموزش داده شده است کاسپرزاک، “استرس روانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات خواب در حین حمله قلبی قابل انجام است در نتیجه نقص های موقتی شود.” اختلال شناختی ابدی ممکن است نماد دهنده آسیب مغزی باشد، با این حال مشکلات خواب ممکن است ورزشی تنبل. ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضطراب نیز موقعیت دارند.

تأمین: مهر

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/