تحریم های جدید کانادا علیه ایران


گزارش کردن جام جم آنلاینوزارت امور خارجه کانادا روز چهارشنبه از اعمال تحریم‌ها علیه شش فرد و دو نهاد ایرانی خبر داد.
صنایع هوایی قدس و صنایع هوایی شهید مشمول تحریم هستند.

در بیانیه ای که از سوی وزارت امور خارجه کانادا منتشر شد، ادعا شده است که این دو نهاد فهرست شده، کلید فعالیت های ایران در بی ثبات کردن صلح و ثبات بین المللی از طریق فروش تسلیحات به روسیه و اعزام پرسنل نظامی برای کمک و آموزش نیروهای روسی در استفاده از آنها هستند. سلاح های ایرانی

منبع: ایسنا