تتراکائین قرنیه را از بین می برد


گزارش کردن جام جم آنلاینمهدی خداپرست ظفرا با اشاره به عوارض خطرناک قطره بی حس کننده تتراکائین که به صورت خودسرانه توسط جوشکاران استفاده می شود، گفت: چشم پزشکان در معاینات چشمی از قطره بی حس کننده تتراکائین استفاده می کنند.

این چشم پزشک با تاکید بر اینکه این قطره را برای درمان تجویز نمی کنیم، تصریح کرد: چشم پزشکان یک بار از این قطره برای معاینه چشم استفاده می کنند.

خداپرست با اشاره به قدرت تخریب بالای قطره بی حس کننده تتراکائین گفت: اگر این قطره ۴ تا ۵ بار در ۲۴ ساعت استفاده شود قرنیه را از بین می برد.

وی با عنوان این مطلب که چشم پزشکان هرگز این قطره را تجویز نمی کنند، افزود: متاسفانه مردم به صورت خودسرانه این قطره ها را از داروخانه ها خریداری می کنند.

منبع: مهر