تاکید کشورهای عضو سازمان شانگهای به اجرای برنامه جامع اقدام مشترکگزارش کردن جام جم آنلاینشبکه المیادین اعلام کرد که کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیانیه پایانی خود اعلام کردند: اهمیت اجرای برنامه اقدام برای برنامه هسته ای ایران.

همچنین در بیانیه نهایی کشورهای سازمان همکاری شانگهای آماده است: ما می خواهیم به کنوانسیون سلاح های شیمیایی پایبند باشیم. سران کشورهای این سازمان خواهان افزایش همکاری ها در زمینه دفاعی و امنیتی هستند.

همانطور که در این بیانیه آمده است: سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای تاکید کردند که این سازمان مخالف سایر کشورها و سازمان های بین المللی نیست. کشورهای عضو این سازمان تصمیم گرفتند فهرستی واحد از سازمان های تروریستی، جدایی طلب و افراطی ایجاد کنند.

من باید بگویم؛ رئیس جمهور ایران پس از حضور در اجلاس شانگهای در سخنانی گفت: جمهوری اسلامی ایران راهبرد تعمیق پلورالیسم اقتصادی را در دستور کار خود دارد.

همچنین لازم به ذکر است که عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای توسط میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان به طور رسمی اعلام شد و با تشویق حضار همراه شد.