تأثیر خواب بر بیماری آلزایمر


به گذرش جام جم آنلایناساسا، شما یک مطالعه جدید دارید، Ritm Shabana Rosi، مجموعه ای از پروتئین پوشانده شده توسط افراد مبتلا به کنترل آلزایمر.

افراد مبتلا به آلزایمر، اکثر ناهنجاری های این اختلال یا ناهنجاری های شبانه روزی، تجربه میکنند را ببینید و ناهنجاری های احتمالی این بیماری چیست؟

زوال عقل از اسباب اصلی مرگ و میر در سراسیر جهان است. شایا تررین آن، بماری آلزایمر. این یزی و وگی بیماری آلزایمر، دیس ریتمی ساپانا رُزی، تغییرات جسمی، روانی و روتاری روزنه استکه خواب و پیداری ما را کنترل می کنند.

دو محقق ماکانیسم مولکولی را شانسای کاراندند که ممکن است مسئول ارتباط بین بیماری آلزایمر و رتامهای شبانه رزی پاشید باشند.

بیماری آلزایمر، التهاب عصبی، با استفاده از بتا آمیلوئیدوز، به عنوان یک اتفاق ناگوار تشخیص داده می شود. مضر است که بتا آمیلوئید ۴۲ (Aβ۴۲) است. پروتوئینها بلاخای را فرم میدهند که بن نورونها جمع از شدت و کار کرد سلول را ناکارآمد میکاناند.

Danshmandan ber in baurend ke rashid پاک های آمیلوئید شواهد اصلی از بیماری توسط Bimari Alzheimer Est. Cellulhai یمنی نامگذاری microglia dr paxazi palakkahai آمیلوئید darnd حکاکی. فریند که فاگوسیتسه نامیده میچود، نمازی نجات نورونهای سالم خیابان ضروری کجاست.

دو محقق با استفاده از سلولیت، مشا، دیافراگم، شیر آب، گل رز بلند و تغییر میکند. Hingami ke fagositos قطع یک میچود، با عنوان مثال، ba disselibrium khawab، Aβ۴۲ find a michoud.

منبع:پشگاهخبرنگاران گوان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/