بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات فرزندپروری توسط این بانک در استانداری پرداخت شده است


مدیر شعب بانک تجارت خراسان شمالی از پرداخت ۳۰۰ فقره تسهیلات فرزندپروری توسط این بانک در استان خبر داد و گفت:
ارزش تسهیلات پرداخت شده برای فرزندآوری بالغ بر ۴۳۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بوده است.

محسن تاشت در نشست خبری با بیان اینکه طی سال گذشته ۱۲۵۶ فقره وام ازدواج پرداخت شده و این تعداد از ابتدای امسال ۴۱۹ فقره بوده است، گفت: تعداد وام ازدواج پرداختی در سال جاری بالغ بر ۴۳۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون فقره بوده است. ریال

به گفته وی در حال حاضر ۶۵۴ نفر در نوبت دریافت وام ازدواج در این بانک هستند.

مدیر شعبه بانک تجارت در استانداری همچنین به پرداخت تسهیلات خوداشتغالی اشاره کرد و ادامه داد: طی سال گذشته یک هزار و ۲۴۷ فقره وام به ارزش ۱۳۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال بازپرداخت شد.

در این گواهی آمده است: میزان تسهیلات پرداختی این بانک از آذرماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۹ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال بوده و از آن تاریخ تاکنون مبلغ مطالبات این بانک بالغ بر ۱۸۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بوده است.

در این گواهینامه آمده است: از زمان مذکور و از محل زیان انباشته ۱۷۰ میلیارد ریالی این بانک در استان ۶۰۸ میلیارد ریال سود کسب کرده است. خراسان شمالی – خبرنگار جام جم – اسدالله ابراهیمی