به سادگی اجتناب کرده اند بیماری های مفصلی جلوگیری می تدریجی


بر ایده تجربیات جام جم اینترنتهمراه خود بالا قدم گذاشتن سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک کردن به میانسالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالمندی، به طور منظم درد مفاصل در هیکل ما به نظر می رسد تبدیل می شود.

جذاب است بدانید در سال ۲۰۱۹، شیوع آرتروز زانو در کشورهای شیک ۲ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایران ۲ سهم گزارش شده است.

این آمار نماد می دهد کدام ممکن است شیوع بسیاری از بیماری های مفصلی در ایران {به دلیل} پیر شدن محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت نادرست اجتناب کرده اند معمول جهانی بهتر است. در شکسته نشده ۴ راهکار فوق العاده آسان برای پیشگیری اجتناب کرده اند همه اینها {بیماری ها} را ارائه می دهیم می گوییم.

۱- کاهش پوند
{اضافه وزن} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات وزنی فشار مضاعفی به مفاصل اجتناب کرده اند جمله زانو وارد می تدریجی کدام ممکن است ممکن است باعث درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام در نتیجه آرتروز زانو شود. متعاقباً اولین قدم برای جلوگیری اجتناب کرده اند درد مفاصل اینجا است کدام ممکن است در صورت {اضافه وزن}، چربی اضافی را اجتناب کرده اند کف دست بدهید.

۲- متحرک باشید
ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت باعث افزایش ساخت خالص مایع سینوویال (روان کننده) تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل غضروف را در وضعیت خوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود مفاصل دستی تر حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بیماری مفاصل جلوگیری می تدریجی. پس اگر نیازی ندارید به بیماری های مفصلی مبتلا شوید، باید ورزش جسمی را در این سیستم روزانه شخصی قرار دهید.

۳- آب خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید معجزه آن
پاشیدن آب خنک روی پاها باعث تبدیل می شود به همان اندازه خون به خوبی به احساس های مفصلی جریان پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را در وضعیت فیزیکی بهتری .

۴- آرامش
چون آن است بازی حیاتی است، آرامش را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت نیز برای پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماری حیاتی است. بیماری های مفصلی ممکن است ممکن است را تخلیه تدریجی. متعاقباً نباید در کل روز بیش از حد کار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید هر ساعت شب حداقل ۸ ساعت بخوابید.

تأمین: سلامت نیوز

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/