بهتر از دفاع کردن به سمت ویروس کرونا


بر مقدمه مطالعات جام جم اینترنتنتایج ۲ تحقیق جدید نماد می دهد کدام ممکن است اشخاص حقیقی دارای “امنیت مختلط” مقاوم ترین دفاع کردن به سمت ویروس کرونا را دارند.

به مشاوره متخصصان، مصونیت مفاصل به معنای بدست آمده ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید واکسیناسیون درست است.

۲ سال پس اجتناب کرده اند اپیدمی کدام ممکن است نزدیک به ۵۰۰ میلیون نفر را مبتلا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید میلیاردها نفر را واکسینه کرد، این تحقیق بر اهمیت واکسیناسیون برای اشخاص حقیقی دارای امنیت خالص پس اجتناب کرده اند درمانی اجتناب کرده اند بیماری تاکید کرد.

یکی اجتناب کرده اند ۲ تحقیق آشکار شده در روزنامه پزشکی The Lancet، داده‌های بهزیستی بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰۰۰ نفر تحت تأثیر این ویروس را در سال‌های ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۱ در برزیل، کدام ممکن است دومین نرخ از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند کووید-۱۹ در سیاره است، ارزیابی کرد.

داده ها نماد داد کدام ممکن است برای {افرادی که} قبلاً به کووید-۱۹ مبتلا شده بودند، واکسن فایزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسترازنکا ۹۰ سهم به سمت بستری شدن در بیمارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی مؤثرتر بودند.

جولیو کرودا، نویسنده این تحقیق اجتناب کرده اند دانشکده فدرال ماتو، ذکر شد: نماد داده شده است کدام ممکن است واکسن‌های فایزر، آسترازنکا، کروناووک را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانسون اند جانسون دفاع کردن بیشتری برای {افرادی که} قبلاً به کووید-۱۹ آلوده شده‌اند، حاضر می‌کنند.

تحقیق نماد داده است {افرادی که} امنیت را همراه خود ۲ دوز واکسن مخلوط کردن کرده‌اند، نسبت به {افرادی که} ساده امنیت خالص دارند، ۶۶ سهم کمتر در معرض خطر ابتلا به عفونت مجدد هستند.

تأمین: فارس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/