بهبود پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای نرخ بیکاری و تراز تجاری در ایران


گزارش کردن جام جم آنلاینآخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهانی که ساعتی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ که کمتر از سه ماه از آن باقی مانده، ۳ درصد اعلام کرد.

این سازمان بین المللی رشد اقتصادی ایران در سال گذشته (۲۰۲۱) را ۴.۷ درصد و رشد اقتصادی سال آینده (۲۰۲۳) را ۲ درصد اعلام کرد.

صندوق در گزارش های قبلی خود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۳.۴، در سال ۲۰۱۹ منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ منفی ۶ اعلام کرده بود.

روند نزولی تورم

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته) اعلام شده و پیش بینی می شود که ۴۰.۱ درصد باشد و این رقم در سال ۲۰۲۲ (در سال جاری) به ۴۰ درصد کاهش یابد.

در گزارش قبلی این نهاد بین المللی، رقم ۳۲.۳ درصدی برای نرخ تورم ایران در سال جاری اعلام شده بود.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در همان رقم ۴۰ درصد در سال ۲۰۲۳ ثابت خواهد ماند. صندوق بین المللی پول در گزارش قبلی خود نرخ تورم سال آینده را ۲۷.۵ درصد پیش بینی کرده بود.

بر اساس گزارش های قبلی صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۳۶.۴ درصد بوده است.

بهبود پیش بینی نرخ بیکاری توسط صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول اعلام و پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در کشور در سال ۲۰۲۱ به ۹.۲ درصد خواهد رسید و این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۹.۴ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۹.۶ درصد خواهد رسید.

اگرچه این اعداد در حال افزایش است، اما کمتر از پیش بینی های قبلی صندوق بین المللی پول است. این موسسه پیش از این نرخ تورم سال ۲۰۲۱ را ۹.۸ درصد، نرخ تورم سال ۲۰۲۲ را ۱۰.۲ درصد و نرخ تورم ۲۰۲۳ را ۱۰.۵ درصد اعلام کرده بود.

بهبود قابل توجهی در پیش بینی تراز تجاری صندوق بین المللی پول

این نهاد بین المللی در گزارش خود تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۱ را ۰.۷ درصد، در سال ۲۰۲۲ را ۱.۶ درصد و در سال ۲۰۲۳ را ۱.۵ درصد اعلام کرده است.

البته در گزارش قبلی صندوق میانگین تراز تجاری ایران را در سال ۲۰۲۱ ۲ درصد، برای سال جاری ۳.۵ درصد و برای سال آینده ۲ درصد اعلام کرده بود.

منبع: فارس