بعد از اینکه نیروهای مسلح را در سواحل آستانه‌های شمال کوشورا پرتاب کردیم


به گذرش جام جم آنلاین در مخابره پژواک خبرگزاری و سیما; پرو، اداره یک ریاست جمهوری اسلامی ایران کلیه مکانهای متعلق به نیروهای مسلح سازمانها و یاگانهای نیروهای سواحل شمالی کوشور با هامهنگی استانداردهای گیلان، مازندران و گلستان تا ۲۷/۱۱/۱۴۰۰، بر اساس مجموعه کنترلها در مقیاس ۶۰ متری ارتش ایران در جنوب کشور، بعد از شروع کرندند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/