بریتانیا در جاری مونتاژ عالی نیروگاه هسته ای برای کاهش وابستگی شخصی به قدرت روسیه است


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وب کواسی کوارتینگ، وزیر بازرگانی بریتانیا به ساندی تلگراف اظهار داشت کدام ممکن است این ملت ممکن است به همان اندازه هفت نیروگاه هسته ای جدید را شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند این سیستم بهبود قابلیت خانه بسازد.

کوارتینگ همراه خود ردیابی به این سیستم بریتانیا برای تعدادی از دهه بلند مدت افزود کدام ممکن است شش هر دو هفت مکان هسته ای به همان اندازه سال ۲۰۵۰ در بریتانیا ایجاد احتمالاً خواهد بود.

کابینه بریتانیا همراه خود واگذاری نیروگاه های هسته ای به بخش شخصی موافقت کرد. تکنیک جدید ایمنی قدرت بریتانیا کدام ممکن است ادعا به روز پنجشنبه آشکار شود، احتمالاً مقامات بریتانیا را اختصاص داده شده می‌سازد به همان اندازه اجتناب کرده اند مونتاژ حداقل ۲ نیروگاه هسته‌ای در اندازه عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متنوع اجتناب کرده اند راکتورهای نوزاد به همان اندازه سال ۲۰۳۰ حمایت تنبل.

پس اجتناب کرده اند حمله روسیه به اوکراین، کشورهای ecu قصد دارند وابستگی نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین شخصی به مسکو را کاهش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های بهبود قدرت خانه را در اصل کار شخصی قرار دهند.

اظهارات کوارتانگ در حالی مطرح تبدیل می شود کدام ممکن است برخی ملت ها اجتناب کرده اند جمله بریتانیا در نوامبر قبلی در نشست آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای گلاسکو اختصاص داده شده شدند کدام ممکن است قدرت های فسیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته ای را همراه خود قدرت های تجدیدپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاک متفاوت کنند، انتخاب بریتانیا برای مونتاژ نیروگاه های هسته ای برخلاف تعهدات اجلاس آب و هوای محلی در سال قبلی.

تأمین: ارنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/