برنامه جامع چهل


مجموعه ادعیه مربوط به اماکن متبرکه شهرهای زیارتی عراق با فایل صوتی منتخب ادعیه و اطلاعات جامع اماکن متبرکه عراق همراه با اعمال و دعاها و اطلاع از اخبار مربوط به اربعین حسینی و اربعین سفر می کند. پیاده روی نیز در این برنامه موجود است.