برای بازدید به عراق تزریق ۲ دوز اجتناب کرده اند واکسن کافی است


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتمحمد هاشمی روز سه‌شنبه در توییتی افزود: در پی گفتگوی مسئولان ذی‌ربط همراه خود مشاور ایران ایر در عراق، تردد {افرادی که} ۲ دوز واکسن اکتسابی کرده‌اند (ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر ایرانی) مشکلی ندارد. واکسن ایرانی) »

طبق شورای نخست وزیری عراق کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱ آوریل ۲۰۲۲ (۱۲ آوریل ۱۴۰۱) مورد نیاز الاجرا شد، همه مسافران بالای ۱۲ سال کدام ممکن است به عراق بازدید می کنند باید عالی دوز واکسن جانسون اند جانسون هر دو ۲ دوز اجتناب کرده اند هر نوع واکسن را اکتسابی کرده باشند. هر دو با توجه به اینکه نتیجه آزمایش PCR عقب کشیدن ممکن است طی ۷۲ ساعت پس اجتناب کرده اند پرواز به عراق بازدید تدریجی.

معاون وزیر حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره روز قبل همراه خود ردیابی به برخی شایعات کسب اطلاعات در مورد دستورالعمل جدید بهداشتی عراق برای مسافران ایرانی ذکر شد: وجود مقوا واکسیناسیون همراه خود تایید وزارت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش PCR عقب کشیدن اجتناب کرده اند در گذشته موجود است.

حجت الاسلام والمسلمین صحبت الله رحمانی شنیده ها دستورالعمل جدید بهداشتی عراق را رد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: این شایعات کدام ممکن است در دنیای آنلاین ما آشکار شده صحت ندارد از اجتناب کرده اند زمان تحریک کردن مجدد اعزام زائران به عتبات عالیات دستورالعملی مبنی بر واکسیناسیون صادر شده است. مقوا مورد نیاز است هر دو اینکه آزمایش کرونا مورد نیاز است.”

وی افزود: این خبر جدید نیست با این حال شبیه به دستورالعمل ها قبلی را تکرار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بازدید به این ملت ۷۲ ساعت در گذشته اجتناب کرده اند کشتی هر دو تزریق ۲ نوبت واکسن مورد تایید وزارت بهداشت خواستن به تکل نگاهی به PCR عقب کشیدن دارد. مقوا واکسیناسیون اکتسابی کنید.

معاون گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره تاکید کرد: رعایت تمامی دستورالعمل های بهداشتی کاروان های بنیاد حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره الزامی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت، کرامت، کرامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی زائران اجتناب کرده اند الزامات ماست.

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/