ببینید | معاون اول رئیس جمهور وارد آبادان شد
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور امروز (جمعه) به منظور بررسی ابعاد حادثه ریزش ساختمان متروپل وارد فرودگاه آبادان شد.