با گاز قاتل مرموز این روزها
به طور متوسط ​​۷۵۰۰ نفر در دهه ۱۹۹۰ بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. این آمار کاملاً هشدار دهنده است و با رعایت نکات ایمنی می توان از آن جلوگیری کرد. در حالی که طی سه سال متوالی (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹) افزایش مرگ و میر ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن را در کشور تجربه کردیم، در سال ۱۴۰۰ این تعداد کاهش چشمگیری داشت و امسال تعداد قربانیان گازگرفتگی ۸۷ نفر کمتر از سال قبل بود.