با چشمان بسته با آلودگی هوا مبارزه کنید
آلودگی هوا هر ساله بیش از گذشته جان شهروندان را تهدید می کند و نقشه های مسئولان در این زمینه شکسته می شود. کم نیستند کارشناسانی که معتقدند مسئولان به اشتباه و به دلیل نبود اطلاعات موثق از سهم منابع آلاینده در کشور، اولین قدم ها را برای کاهش آلودگی هوا برداشتند. به همین دلیل اعتبار محدودی صرف اولویت های مناسب در این حوزه نمی شود.