بانک مرکزی یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه کارتجوان را کرد


به گذرش جام جم آنلاین، محمد برزگری گفت: آخرین لحظه پایان آن دروز بش ۵ میلیون، کارتجوان، سمندی شادند، که در میانه، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار، رسید و ۲ میلیون پوند، و ۴۰ میلیون وزیر.

در مجموع ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه و درد که پایان دارای ۵ میلیون دستگاه نزول قانونی تعیین تکلیف شد.

دوستگاه کرتخوانی یک جاده بانک مرکزی بسیار ناکارآمد است و سرنخ هایی در مورد عبارت «درندا کارتجوان» و «اوه تو صفر هستی» وجود دارد.

به استناد قانون پایاناهای فروشگاهی، تمام دستگاه ها کارتخوان و درگاه های فروش باید، یک پرونده مالی متصل به بشند با هیمن ادله سازمان از امور مالی توسط تمامی است. دارندگان دستگاه کارتخوان تا پایان بهمن ماهتیده بهمن تهذیده.

جعفریان، مشاور ارشد اتاق اسناو نیز در آدام به پلاتکلیفی ۴ میلیون دستگاه کارتجوان کردی علامت.

منبع:پشگاهخبرنگاران گوان

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/