بازرسی مشکلات نمایندگی المعرفه در «مدل بی نظیر» رادیو ایران


بر مقدمه تجربیات جام جم تحت وب مریم هدایت لو تهیه کننده این سیستم دنیای پوشش اجتناب کرده اند جامعه رادیویی ایران اظهار کرد: چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه در نیمه «مدل بی نظیر» به مشکلات خوب نمایندگی داده ها بنیان در بخش کشاورزی می پردازیم. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بخش‌های تولید دیگری این سیستم اظهار داشت‌وگو همراه خود دکتر وحید شکاکی، کارشناس امتیازات مالی در بخش «پنجره» کسب اطلاعات در مورد آیت‌الله رئیسی صنوبر: وزارت صمت باید مقوله‌های پنهان مازاد واردات را برداشتن تدریجی.

علاوه بر این همراه خود عطا بهرامی، کارشناس امتیازات مالی بین‌الملل، کسب اطلاعات در مورد تحولات اوکراین، نبرد دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرات تحریم‌ها بر جناح‌های غربی روسیه در کشورهایشان در بخش «همراه خود تحلیلگران» گفتگو خواهیم کرد.

شایان اشاره کردن است «پوشش جهان» به تهیه کنندگی مریم هدایت قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانندگی بتول نجفی شنبه به همان اندازه چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ اجتناب کرده اند رادیو ایران منتشر شده تبدیل می شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/