بار ترافیکی روان در اکثر عوامل پایتخت


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبسرهنگ علی اصغر شریفی همراه خود دقیق وضعیت ترافیکی بزرگراه های تهران در روز دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ اظهار داشت: همراه خود تفسیر همکارانم در وسط فرماندهی دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت پلیس راهور تهران عظیم، تردد در بزرگراه های پایتخت رو به {افزایش است}. خوشبختانه ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلی وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در در زمان حال شاهد بار ترافیکی روان در اکثر محورها بودیم.

وی یکپارچه داد: بار ترافیکی اجتناب کرده اند غرب به شرق اجتناب کرده اند محور حمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید الستاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غرب به شرق اجتناب کرده اند مسیر الحکیم به آزادراه کاشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیخ فضل الله به جناح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غرب به شرق اجتناب کرده اند نیایش {به سمت} سردار جنجل است.

سرهنگ شریفی افزود: دانلود حرکت زین الدین به امام علی (علیه السلام) اجتناب کرده اند شرق به غرب، پاپیه به همان اندازه پل نیروی زمینی جنوب به شمال آزادراه امام علی (علیه السلام) به کلشن دوست در جنوب نواب به همان اندازه ۹ دی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده آزادی به درک بدون هیچ ملاحظه ای است.

رئیس وسط {اطلاع رسانی} پلیس راهور تهران عظیم اظهار داشت: نوک بار ترافیکی جاده ولیعصر(عج) اجتناب کرده اند فنک به نیایش نیز گزارش شده است.

تأمین: خبرگزاری صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/