این گیاه انبساط آرئول را تنبل می تنبل


بر ایده تجربیات جام جم تحت وبگروهی اجتناب کرده اند محققان آزمایش‌های ویژه‌ای بر روی موش‌ها انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این نتیجه رسیدند کدام ممکن است عالی ماده شیمیایی به انگشت آمده اجتناب کرده اند مختلط کدام ممکن است به وفور در کلم بروکلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات چلیپایی کشف شد می‌شود، می‌تواند سلاحی به سمت ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویروس‌های اندیشه در مورد شود.

سولفورافان، عالی ماده شیمیایی spinoff شده اجتناب کرده اند گیاه، کدام ممکن است شناخته شده به عنوان ماده شیمیایی طبیعی نیز شناخته تبدیل می شود، ممکن است اجتناب کرده اند تکثیر ویروس کرونا در سلول های میزبان جلوگیری تنبل.

پیش ساز خالص سولفورافان در سبزیجات چلیپایی، به طور قابل توجهی کلم بروکلی، کلم بروکلی، کلم پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم بروکسل فراوان است.

نتایج تحقیق زودتر نماد می دهد کدام ممکن است سولفورافان با تداخل در برخی فرآیندهای سلولی دارای خواص ضد سرطانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد عفونی است.

برای تایید نتایج به تحقیق بیشتری خواستن است. محققان {در این} تحقیق موش‌ها را مورد تعیین مقدار قرار دادند، متعاقباً اندیشه خوبی است کدام ممکن است تأثیر بلعیدن سبزیجات چلیپایی را بر جلوگیری اجتناب کرده اند ساخت مثل ویروس کرونا در هیکل انسان در بلند مدت در تذکر بگیریم.

تحقیق مربوطه خاص خواهد کرد کدام ممکن است خواه یا نه سولفورافان ممکن است در پیشگیری یا معامله با COVID-19 کارآمد باشد یا خیر.

تأمین: امینا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/