این نوشیدنی خواهید کرد را مفید


بر مقدمه بررسی ها جام جم وب مبتنی برخوب بررسی جدید نماد می دهد کدام ممکن است بلعیدن ۲ تا سه فنجان اسپرسو در روز قابل دستیابی است خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر خواهید کرد را افزایش دهد.

بر مقدمه این بررسی کدام ممکن است در هفتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکمین نشست آموزشی سالانه کالج مرکز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق آمریکا حاضر شد، بلعیدن ۲ تا سه فنجان اسپرسو در سن ۵۰ سالگی ممکن است خطر بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی نابهنگام را تا ۱۵ سهم کاهش دهد.

به آگاه محققان، این ارزیابی – بهترین ارزیابی برای تصور موقعیت بدون شک اسپرسو در بیماری قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابودی – {تضمین می کند} کدام ممکن است اسپرسو با بیماری قلبی جدید یا شدیدتر شده مرتبط نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است به معنای واقعی کلمه هستند اجتناب کرده اند مرکز دفاع کردن تدریجی.

به آگاه محققان، حتی اشخاص حقیقی تحت تأثیر مشکلات قلبی نیز اجتناب کرده اند بلعیدن همین مقدار درآمد می برند. محققان افرادی را کدام ممکن است قبلاً فرم بیماری قلبی داشتند مورد بررسی قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن اولویت اسناد مبنی بر اینکه محرک ها قابل دستیابی است مشکلات قلبی را افزایش دهند، ۲ تا سه فنجان در روز نسبت به ننوشیدن آن کمتر احتمال نابودی دارد.

پیتر کستلر، کارشناس موسسه مرکز در ملبورن استرالیا کدام ممکن است این بررسی را مدیریت می‌تدریجی، می‌گوید: «داده‌های ما نماد می‌دهد کدام ممکن است خوردن روزانه اسپرسو باید شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند رژیم غذایی مفید برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری قلبی گنجانده شود.

دانه های اسپرسو شامل بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ مخلوط کردن است کدام ممکن است با کاهش درجه تحریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش متابولیسم شرح داده می شود.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/