این داروی قلبی خطر در حال مرگ ناشی اجتناب کرده اند بیماری عروق کرونر روده ها را کاهش می دهد


بر ایده بررسی ها جام جم اینترنتما قبلاً می دانیم کدام ممکن است آسپرین ممکن است تواند به شما کمک کند کاهش درد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم، جلوگیری اجتناب کرده اند تشکیل لخته های خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با بیماری های عروق کرونر روده ها مشابه حمله قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکته استفاده شود.

تحقیقات جدید آرم می دهد کدام ممکن است آسپرین قابل دستیابی است به کاهش خطر در حال مرگ در مبتلایان بستری در بیمارستان کدام ممکن است از نزدیک تحمل تأثیر کووید ۱۹ هستند نیز کمک تدریجی.

محققان دانشکده جورج واشنگتن بیش اجتناب کرده اند ۱۱۲۰۰۰ فرد مبتلا تحت تأثیر بیماری از حداکثر کوید ۱۹ را در ۶۴ وسط بهداشتی در آمریکا مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافتند {افرادی که} در ۲۴ ساعت اول پس اجتناب کرده اند بستری شدن در بیمارستان برای کوید ۱۹ آسپرین اکتسابی کردند، ۱.۶ آسپرین اکتسابی کردند. آنها آسپرین بلعیدن نکردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در معرض خطر در حال مرگ بودند.

این یافته ها نتیجه ۱۵ ماه تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین بررسی با اشاره به استفاده اجتناب کرده اند آسپرین برای معامله با مبتلایان با ۱۹ فرد مبتلا بستری در بیمارستان است. در بیمارستان فکر شده است.

تا به در لحظه، چندین معامله با توسط گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی آمریکا (FDA) برای مبتلایان بستری در بیمارستان با اشیا شدیدتر کوید ۱۹ تایید شده است.

Ramsed Antiviral اولین دارویی است کدام ممکن است توسط گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروی آمریکا برای مبتلایان ۱۲ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر تایید شده است.

Ramedsaver برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلیه ویروس کرونا {در سراسر} هیکل شناسایی شده است است. FDA علاوه بر این Actemra، آنتی بادی مونوکلونال مورد استفاده برای معامله با بیماری های التهابی مختلف، را برای معامله با COVID-19 تأیید کرده است.

پلاسمای ریکاوری علاوه بر این درمانی است کدام ممکن است آنتی‌بادی‌هایی را حاضر می‌تدریجی کدام ممکن است با COVID-19 نبرد می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک را کاهش می‌دهند. علاوه بر این این، باربیتورات ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کورتیکواستروئیدها برای کاهش تحریک شناخته شدند.

رئوس مطالب درست این تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید یافته های آن در فینال شماره JAMA Network Open آشکار شده است.

تأمین: سینا پرس

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/