این تصمیم با انگیزه سیاسی انجام شده است. آلمان سابقه تاریکی در زمینه حقوق بشر دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: متاسفانه این تصمیم با انگیزه‌های سیاسی صادر شده است، در حالی که ایران شفاف‌ترین برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز را نسبت به تعداد تأسیسات زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهان دارد. آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشتر بازرسی ها از فعالیت های هسته ای ایران را انجام می دهد.