ایران اجتناب کرده اند ابتکار صلح رئیس شورای برتر یمن استقبال می تدریجی


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبوی ضمن استقبال اجتناب کرده اند ابتکار صلح کدام ممکن است توسط سعید خطیب زاده رئیس شورای برتر یمن ایجاد شد، ذکر شد: طرحی کدام ممکن است صنعا با حسن نیت حاضر کرده است شامل پیامی محکم دانستن درباره آرزو قاطع برای بالا دادن به مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محاصره ناعادلانه است. مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع فاجعه سیاسی در یمن». را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر با آن کار با هم شدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه داشته باشید، ممکن است زمینه مناسبی برای بالا دادن به مبارزه کنونی فراهم تدریجی.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: امیدواریم در آستانه ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با انتخاب دادن به امتیازات انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش تبادل اسرا، شاهد بالا نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشتی سراسری در یمن باشیم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/