اگر سبزی نخوریم چه بلایی سرمان می به اینجا رسید؟


بر ایده مطالعات جام جم تحت وبدلایلی موجود است کدام ممکن است می گوییم بلعیدن میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را {فراموش نکنید}. اگر اجتناب کرده اند مصرف کردن این وعده های غذایی امتناع کنید، به معنای واقعی کلمه هستند درد دارید.

ما بیشتر اوقات اجتناب کرده اند مادران، متخصصان مصرف شده یا اشخاص حقیقی تولید دیگری شنیده‌ایم کدام ممکن است میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات برای بهزیستی حیاتی هستند. متاسفانه، متنوع اجتناب کرده اند ما به ابعاد کافی میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات نمی خوریم. برای بسیاری که آگاه نیستند باید بگوییم کدام ممکن است اشخاص حقیقی باید کمتر از ۲ فنجان میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲/۵ تا ۳ فنجان سبزیجات بلعیدن کنند.

با این حال به تذکر خواهید کرد چرا میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات اینقدر مهم هستند؟ در پاسخ خواهید کرد باید بگوییم کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن بشقاب خواهید کرد اجتناب کرده اند وجود میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات مختلف رنگارنگتر باشد، مفید تر خواهید بود.

میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات طیف وسیعی اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی را برای افزایش سلامت خواهید کرد فراهم می کنند. ۹ تنها سبک برتر دارد، اما علاوه بر این به انبساط خواهید کرد نیز {کمک می کند}.

با این حال اگر میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات را نادیده بگیرید چه؟ در همین جا مواردی موجود است کدام ممکن است در صورت عدم بلعیدن میوه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات بالقوه است برای هیکل خواهید کرد {اتفاق بیفتد}:

۱. هیکل خواهید کرد بالقوه است گمشده فیبر باشد

می دانیم کدام ممکن است میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات، ویژه به ویژه منافذ و پوست آن ها شامل فیبر هستند. اگر به طور منظم روی سوزاندن گوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی کار می کنید، رژیم غذایی شخصی را با میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات معاصر، اجتناب کرده اند سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیوی گرفته تا سبزیجات چلیپایی، سبزیجات برگ دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیاری از توت ها متعادل کنید.

علاوه بر این این، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات سرشار اجتناب کرده اند آب هستند کدام ممکن است به جلوگیری اجتناب کرده اند نفخ {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیدراته نگه از گرفتن هیکل {کمک می کند}.

۲. بالقوه است منافذ و پوست خواهید کرد تیره به تذکر برسد

میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات شامل سطوح بالایی اجتناب کرده اند آنتی اکسیدان ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً برای منافذ و پوست مفید هستند.

آنها ۹ تنها جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرمزی منافذ و پوست را کاهش می دهند، اما علاوه بر این لکه های خشک را نیز کاهش می دهند. اگر رژیم غذایی متعادلی داشته باشید پوستی شفاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز خواهید داشت. آنتی اکسیدان ها به جلوگیری اجتناب کرده اند پیر شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چروک کمک می کنند.

بالقوه است ضعیف ویتامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی داشته باشید

متنوع اجتناب کرده اند ویتامین های غذایی اجتناب کرده اند جمله ویتامین های A، C را انتخاب کنید و انتخاب کنید K در غذاهای زرد، صورتی، نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی تجربه کشف شد می شوند.

کدام ممکن است خواهید کرد می توانید مقدار مناسبی اجتناب کرده اند چرخ دنده مغذی می خواست هیکل شخصی را اجتناب کرده اند فلفل دلمه ای، کیوی، خربزه، مرکبات، سیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات برگ دار بدست آمده کنید، متعاقباً اگر به ابعاد کافی اجتناب کرده اند این چرخ دنده مغذی بدست آمده نکنید، بالقوه است وزن کم کنید. این کار بر سلامت توجه‌های خواهید کرد تأثیر می‌گذارد، سلول‌های ذهن خواهید کرد را تحلیل می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث کبودی می‌شود.

۴. بالقوه است به ناخن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موهای شخصی آسیب برسانید

بالقوه است به این موضوع اهمیت ندهیم. با این حال باید اظهار داشت کدام ممکن است عدم بلعیدن چرخ دنده مغذی کافی باعث شکنندگی ناخن ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نازک شدن موها تبدیل می شود. به این دلیل است که انگیزه است کدام ممکن است موها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخن های خواهید کرد برای انبساط به آنتی اکسیدان های کافی، ویتامین های A را انتخاب کنید و انتخاب کنید E، بیوتین (ویتامین B7)، آهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چرخ دنده مغذی خواستن دارند.

تأمین: سلامت نیوز

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/