انفجار هولناک در یک واحد کلوپ در یک روز واحد در فیلم باکو +


بر ایده داستان ها جام جم تحت وبصبح روز یکشنبه رسانه های بومی گزارش دادند کدام ممکن است انفجاری مهیب در یک واحد کلوپ در یک روز واحد در پایتخت جمهوری آذربایجان رخ داده است.

آموزش داده شده است تبدیل می شود این تصادف تلفات جانی زیادی در پی داشته است با این حال تاکنون آمار دقیقی اجتناب کرده اند آن گزارش نشده است.

خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه ترکیه ای تی تی آر انواع تلفات انفجاری کدام ممکن است در یک واحد کلوپ در یک روز واحد در باکو رخ داد را بالا توضیح دادن کردند با این حال تاکنون آماری ادعا نشده است.

یلمی نیز بر تأثیر این انفجار در وب های اجتماعی بازو به بازو تبدیل می شود.

باقی مانده است عمیق بیشتری اجتناب کرده اند این خبر آشکار نشده است.

بازدید: ۳

تأمین: خبرگزاری فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/