انصاری فرد: رسانه های خارجی حرف های ما را هر طور که می خواهند می نویسند
این ملی پوش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران انگلیسی گفت: امروز آمدم جواب همه را بدهم اما به دلیل اتفاقی که دیروز در نشست خبری رضا جهانبخش رخ داد، الان هرچه بگویم جور دیگری نوشته می شود. رسانه های خارجی صحبت های ما را هر طور که می خواهند می نویسند.