الزام ثبت هزینه های صدور مجوز صادرات در سامانه جامع تجارت
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعلام کرد: صادرکنندگانی که در سامانه‌های نیما و سینا اقدام به فروش ارز از طریق روش‌های فروش ارز کردند، نسبت به ثبت هزینه‌های مجوز صادرات برای تمامی معاملات پس از ۳۱ فروردین ماه. ۱۹۹۷، در سیستم تجارت انبوه اقدام کرد.