افطاری رئیس جمهور با ایتام (+ عکس)


بر ایده داستان ها جام جم وب مبتنی بر اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} ریاست جمهوری، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی یکشنبه ساعت شب با حضور در شیرخوارگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزادان شبیر در فضایی صمیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمیمی، اولین روز اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان را همراهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ایتام افطار کردند.

پس اجتناب کرده اند اقامه نماز مغرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشا، رئیس به در کنار جمعی اجتناب کرده اند کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان بر بالا سفره افطار نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی گفتگوی دلپذیر با آنان، افطار کرد.

افطاری رئیس جمهور با ایتام (+ عکس)

افطاری رئیس جمهور با ایتام (+ عکس)

افطاری رئیس جمهور با ایتام (+ عکس)

افطاری رئیس جمهور با ایتام (+ عکس)

افطاری رئیس جمهور با ایتام (+ عکس)

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/