افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان رد شد


گزارش کردن جام جم آنلاینروابط عمومی شورای اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد: اخیراً ادعای کذب در خصوص مصوبه مجلس برای افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مطرح شده که کذب است و چنین موضوع یا تصمیمی قابل قبول نیست. در دستور کار مجلس

در زیر آگهی است:

۱ – ادعای مطرح شده فاقد اعتبار است و این موضوع یا تصمیم در دستور کار مجلس نمایندگان نبوده است.

۲- در شرایط حساس کنونی که کشور نیازمند آرامش است، اظهار این گونه ادعاهای واهی و هشداردهنده بدون سند و مدرک این سوال را مطرح می کند که آیا دستگاه قضایی ناظر با کسانی که هر ادعایی را بی اساس دارند، بی اساس است؟ افکار عمومی با ادعاهای واهی؟

۳- شورای اسلامی شهر با هدف برخورد با کسانی که با ادعای کذب خود موجب تشویش اذهان عمومی می شوند، شکایت و اقدام قضایی را حق مسلم خود می داند.

۴- روابط عمومی شورای اسلامی از تمامی کانال ها و کسانی که این مطلب را بازنشر می کنند می خواهد مطالبی را منتشر کنند که فاقد سند و مدرک باشد یا به دلیل ناآگاهی برخی افراد و یا با هدف جلب فالوور و جلب توجه باشد. به صورت عمومی بیان می شود، از دقت لازم استفاده کنید و قبل از انتشار صحت محتوا را از روابط عمومی پارلمان جویا شوید.