افزایش ۲۹.۳ درصدی بلعیدن بنزین ملت در نوروز ۱۴۰۱


بر مقدمه تجربیات جام جم وب مبتنی برکرامت وسکرمی ذکر شد: در بازه روزی ۱ تا ۱۳ فروردین امسال منطقی۱۰۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ هزار لیتر بنزین در ملت meting out شد.

معمولی بلعیدن روزانه بنزین در ملت در نوروز ۱۴۰۱ (اول تا سیزدهم وروردان) نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته (۸۳.۴ میلیون لیتر بنزین) ۲۹.۳ سهم افزایش داشته است.

به آگاه مدیرعامل نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی، روز شنبه ۱۳ فروردین ۸۰ میلیون لیتر بنزین در ملت meting out شد.

ویزا کرمی ذکر شد: بلعیدن بنزین ملت در بازه ۱۸ روزه سفر نوروزی (۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۲۳ فروردین ۱۴۰۱) نسبت به مدت درست مثل سال قبلی (۲۵ اسفند ۱۳۹۰) بالغ بر ۱۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار لیتر {بوده است}. ۲۰۱۶ تا ۴ آوریل ۱۴۰۰). ]۸۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ هزار لیتر برابر ۲۷ سهم.

در ۲ سال قبلی {به دلیل} محدودیت‌های کرونا، بلعیدن بنزین در ملت در ایام نوروز نسبت به سال‌های قبلی کاهش کشف شد، با این حال با افزایش شیوع ویروس کرونا، میزان بلعیدن بنزین در ملت افزایش کشف شد.

مدیران نمایندگی سراسری پالایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده فرآورده های نفتی پیش اجتناب کرده اند این گفتن کرده بودند کدام ممکن است پیش بینی دارند بلعیدن بنزین در ایام نوروز به طور معمولی روزانه ۱۰۵ میلیون لیتر افزایش یابد. بلعیدن بنزین ملت نیز در ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ به رکورد ۱۳۱ میلیون لیتر رسید.

بلعیدن بنزین ملت در نوروز امسال نسبت به سال قبلی حدود ۳۰ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند مهمترین توضیحات افزایش دیدنی بلعیدن، افزایش کمیت سفرها پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود کننده شیوع ویروس کرونا. شیوع این بیماری در ملت است.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/