افزایش ۲۷ درصدی مراجعه خودروها به امکانات معاینه فنی در ایام نوروز


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتعبدالله متولی در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران، افزایش انواع خودروهای مراجعه کننده به امکانات معاینه فنی در ایام نوروز ۱۴۰۱ را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اجتناب کرده اند ۳۰ اسفند ۱۳۸۰ تا نوک روز پنجم فروردین ۱۴۰۱ مصادف است. در سفر نوروزی ۸۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۹ خودرو به امکانات معاینه فنی در سرتاسر ملت ارجاع شدند کدام ممکن است ۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۷ خودرو سودآور به اخذ شهادت دادن معاینه فنی شدند.

وی افزود: ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۲ خودرو نتوانستند در بررسی معاینه فنی نمایندگی کنند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۸ خودرو {به دلیل} اشکالات امنیت مردود شدند و هفت هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۴ خودرو {به دلیل} آلایندگی مردود شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه اجتناب کرده اند این انواع ۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۷ خودرو سودآور شدند. با عیب یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراجعه مجدد {در این} ایام شهادت دادن معاینه فنی بگیرید.

وی تاکید کرد: بیشترین برای مشاوره امکانات معاینه فنی به همین ترتیب درمورد به استان های تهران، خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین آن به استان های بوشهر، خراسان شمالی، کوکیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد {بوده است}.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/