افزایش کشت گندم در البرز به روش آبیاریگزارش کردن جام جم آنلاین البرز:

تاج الدینی افزود: امسال ۸۰۰۰ هکتار گندم در البرز کشت شد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: تولید گندم به ۳۶ هزار تن رسید.

وی افزود: مقدار گندم مازاد بر مصرف کشاورزان که از مخدرری و به صورت خرید توافقی و تضمینی خریداری شده بود ۲۷ هزار تن بود.

به گفته تاج الدینی: از نظر عملکرد و از نظر میانگین نسبت به سال گذشته ۱۴ درصد افزایش تولید داشتیم.

وی گفت: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان گندمی که کشاورزان به صورت کامل خریداری کردند پرداخت شد.

معاون تولیدات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی البرز افزود: کشت گندم در استان به صورت آبی است و میزان گندم به صورت آبی با توجه به نوع بذر، شرایط آب و هوایی و نوع خاک می تواند متفاوت باشد.

http://jamejamonline.ir