افزایش مراجعات کرونا در تهرانگزارش کردن جام جم آنلایندکتر علیرضا زالی با اشاره به لزوم حمایت از کادر بهداشتی با واکسیناسیون گفت: توصیه ما به شهروندان این است که افرادی که بیش از شش ماه واکسینه شده اند دوز یادآوری را تزریق کنند.

و ادامه داد: به طور کلی اگر شش ماه از آخرین واکسیناسیون گذشته باشد، نوبت سوم یا چهارم واکسن را دوز یادآوری کرونا می‌نامند و به دلیل موج‌های جدید بیماری، شهروندان به‌ویژه سلامت و تندرستی. . کارکنان پزشکی باید در دریافت واکسن دقت بیشتری داشته باشند

الزالی گفت: مجموع افرادی که تاکنون واکسن کرونا در استان تهران دریافت کرده اند ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که از این تعداد ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر اولین دوز و ۹ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر واکسن دریافت کردند. اولین دوز نوبت دوم، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نوبت سوم، ۴۵ هزار نفر نوبت چهارم و برخی گروه های خاص که تعداد آنها به ۵۸۲ نفر می رسد، نوبت پنجم واکسن کرونا را دریافت کردند.

زالی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد افزایش تعداد نوبت چهارم در تهران خواهیم بود، گفت: افراد متعلق به گروه های پرخطر شامل سالمندان، افراد با سابقه بیماری های زمینه ای، پرسنل بهداشتی و درمانی و به طور کلی همه افرادی که شش ماه از آخرین واکسیناسیون خود می گذرد باید دوز یادآوری را مصرف کنند.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود در هفته‌های آینده شاهد موج‌های جدیدی از ویروس باشیم و از این رو اکنون فرصت مناسبی برای واکسیناسیون دوز یادآوری واکسن کرونا است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، زالی با اشاره به افزایش مراجعات مشکوک به علائم کرونا به مراکز بهداشتی و درمانی استان تهران، گفت: آمار تهران در زمینه بستری نیز به تدریج در حال تغییر است.