افزایش ماهانه ساخت نفت اوپک


بر مقدمه مطالعات جام جم تحت وبنظرسنجی رویترز نماد داد کدام ممکن است گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه مارس ۲۸.۵۴ میلیون بشکه در روز ساخت کرد کدام ممکن است نسبت به فوریه ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش داشت با این حال کمتر اجتناب کرده اند ۲۵۳ هزار بشکه در روز تا حد زیادی بود.

اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در گروه اوپک پلاس به طور پیوسته محدودیت های در دسترس بودن اعمال شده در بالا فاجعه همه گیر ویروس کرونا را در {پاسخ به} کاهش تقاضا کاهش می دهند. وزرای این گروه روز پنجشنبه هماهنگی کردند کدام ممکن است علیرغم افزایش قیمت نفت به رکورد بیش اجتناب کرده اند ۱۳۹ دلار در هر بشکه پس اجتناب کرده اند حمله نیروی دریایی روسیه به اوکراین، به افزایش تدریجی ساخت پایبند باشند.

بر مقدمه این هماهنگی، ساخت اوپک پلاس قرار بود در ماه مارس به ۴۰۰ هزار بشکه در روز برسد کدام ممکن است سهم اوپک اجتناب کرده اند این میزان ۲۵۳ هزار بشکه در روز بود.

به دلیل کاهش درجه هماهنگی شده، پایبندی اوپک به هماهنگی محدودیت در دسترس بودن اوپک پلاس در ماه مارس به ۱۵۱ سهم رسید کدام ممکن است نسبت به ۱۳۶ سهم در فوریه افزایش داشت.

بر مقدمه نظرسنجی رویترز، ساخت نیجریه ۱۰۰ هزار بشکه در روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت لیبی ۵۰ هزار بشکه در روز کاهش کشف شد. مسائل ساخت {در این} ملت ها قابلیت اوپک را برای افزایش ساخت محدود کرده است.

بیشترین افزایش ساخت در ماه مارس درمورد به عربستان سعودی بود کدام ممکن است ساخت شخصی را ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش داد. ساخت در کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق ۳۰ هزار بشکه در روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امارات متحده عربی ۱۰ هزار بشکه در روز افزایش کشف شد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه نظرسنجی رویترز، ایران کدام ممکن است اجتناب کرده اند مشارکت در هماهنگی محدودیت در دسترس بودن اوپک معاف است، در ماه‌های جدیدترین نفت بیشتری به چین کشتی کرده است، با این حال در ماه مارس شاهد تنظیم به سختی در ساخت {بوده است}.

ساخت نفت ونزوئلا کدام ممکن است معادل ایران اجتناب کرده اند مشارکت در محدودیت های در دسترس بودن معاف شده است، همچنان به انبساط شخصی شکسته نشده می دهد.

ساخت در گینه استوایی یا گابن {به دلیل} ضعیف قابلیت برای افزایش ساخت افزایش نیافت.

نظرسنجی رویترز با هدف نظارت بر در دسترس بودن نفت به بازار نفت {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه آمار صادرات نفت اجتناب کرده اند دارایی ها خارجی، آمار Icon Refining، دانش نمایندگی‌های نظارت بر نفتکش‌ها معادل Petro Logistics را انتخاب کنید و انتخاب کنید Kepler را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دانش حاضر شده توسط اشخاص حقیقی خانه است. دارایی ها در نمایندگی های نفتی، اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های توصیه.

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/