افزایش بیش اجتناب کرده اند ۶۰ درصدی اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش مسافر نسبت به سال قبلی


بر مقدمه داستان ها جام جم اینترنت به گزارش پایگاه خبری وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، مارکبر رضوی اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری با کاهش اپیدمی ویروس کرونا، واکسیناسیون نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید لغو دستورالعمل درگاه ۶۰ درصدی در هواپیما، شاهد افزایش ۶۰ درصدی بوده ایم. انواع مسافران ردیابی ها اثیری در ملت».

سخنگوی گروه هواپیمایی کشوری اظهار داشت: انواع مسافران اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند تا ۵ فروردین حدود خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۰ هزار نفر بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل سال قبلی بیش اجتناب کرده اند ۶۰ نسبت افزایش داشته است. علاوه بر این با بیش اجتناب کرده اند ۱۲ هزار پرواز نسبت به مدت درست مثل سال قبلی ۷ نسبت انبساط آرم می دهد.

وی با ردیابی به اینکه ۱۰ شهر خارج اجتناب کرده اند مهرآباد پرترددترین شهرها برای مسافران اثیری بوده اند، خاطرنشان کرد: کیش، مشهد، شیراز، اهواز، قشم، بندرعباس، تبریز، چابهار، اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوشهر اجتناب کرده اند جمله شهرهای پرتردد برای مقاصد اثیری بودند.

رضوی اظهار داشت: آمار باقی مانده انواع پروازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جابجایی مسافران در نوروز ۱۴۰۱ پس اجتناب کرده اند بالا سفر ادعا تبدیل می شود.

سخنگوی گروه هواپیمایی کشوری تصریح کرد: گروه هواپیمایی کشوری کنار هم قرار دادن پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به سوالات، شکایات، انتقادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها مسافران در کل روز را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر اجتناب کرده اند طریق پورتال گروه caa.gov.ir است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/