اغتشاشات اخیر نتیجه بی توجهی به کار فرهنگی است


شورش های اخیر نتیجه بی توجهی به کار فرهنگی است نسل جوان در دولت های مختلف رها شده است.

محمد صادق کوشکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفت و گو با جام جم آنلاین وی با اشاره به وضعیت نامطلوب کار فرهنگی در حوزه جوانان خاطرنشان کرد: اگر دقت کنیم فارغ از درستی یا نادرستی اقدامات انجام شده بین دولت ها فقط دولت اصلاحات و این نیز با حضور یکی از قدرتمندترین وزیر این دولت، عطاءالله مهاجرانی، استراتژی فرهنگی دارد. این در حالی است که در دوره های قبل و بعد از آن هیچ یک از متولیان فرهنگی در کشور نبودند اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. میراث و غیره . آنها استراتژی و رسالت فرهنگی خاصی نداشتند و برای آموزش مردم به ویژه نسل جوان ارزشی قائل نبودند.

وی ادامه داد: به دلیل بی توجهی کامل به حوزه فرهنگ، این آسیب در نسلی آشکار شد که به ناهنجاری رسیده بود. این ناهنجاری برعکس حالت عادی است. ما اکنون با نسلی روبرو هستیم که هیچ خط قرمزی به رسمیت نمی شناسد و هسته اصلی ناآرامی های اخیر را تشکیل داده است و این نتیجه بی توجهی مسئولان فرهنگی و دولت ها در طول سالیان گذشته است.

به گفته یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، همه دولت ها به جای علاقه به کار فرهنگی و آموزشی، به بهانه پرداختن به اقتصاد، کار در حوزه فرهنگ را کنار گذاشته اند و اکنون با نسلی مواجه هستیم که در حال انجام است. آی تی. غذای فرهنگی درستی ندارد و آنچه فراتر از آن است در معرض تهاجم فرهنگی گسترده دشمن در حوزه ماهواره ها و شبکه های مجازی است. ضمن اینکه در حوزه تغذیه فرهنگی در رسانه ملی، فضای مجازی محلی و تولیدات فرهنگی بسیار ضعیف هستیم و به همین دلیل باید به فکر این نسل رها شده باشیم تا این مسیر ادامه پیدا نکند و متولیان امر به آن توجه بیشتری داشته باشند. فرهنگ نسبت به قبل .. و کمبودهای قبلی را جبران کنید.