اعضای اهدایی برای اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری عروق کرونر روده ها بی خطر فکر تبدیل می شود


بر ایده داستان ها جام جم اینترنت{در این} بررسی، کارکنان کالج پزشکی دانشکده دوک در کارولینای شمالی پیوندهایی را تعیین مقدار کردند کدام ممکن است در آن ۲ کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کبد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیه/لوزالمعده به ۴ گیرنده ۴ اسکن سازنده عروق کرونر گرفت.

اهداکنندگان بر ایده نوع اندام، مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمق بیماری COVID-19 را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه علائم افزایش خطر ترومبوز در اندام یا شریان اهدایی موجود است یا خیر، مورد تعیین مقدار قرار گرفتند.

در دوره ۴۶ روز پیگیری پس اجتناب کرده اند بدست آمده اندام جدید، هیچ منصفانه اجتناب کرده اند گیرندگان به کووید ۱۹ مبتلا نشدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عفونتی در کارگران مراقبت های بهداشتی کدام ممکن است با مبتلایان تصمیم داشتند بیانیه نشد.

دکتر امیلی ایکنبرگر، نویسنده این بررسی اظهار داشت: تخصص ما تا به در حال حاضر اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند اندام های شکمی برای اهداکنندگان کووید-۱۹ شناخته شده به عنوان ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد کمک می کند.

با این وجود، تحقیقات بر روی اهداکنندگان پیوند آلوده به کووید ۱۹ ادامه دارد در سطوح ابتدایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق بیشتری اجتناب کرده اند امکانات مختلف {در سراسر} جهان برای تایید این یافته های اولین می خواست است.

COVID-19 ضعیف اعضای اهدایی را بدتر کردن کرده است از جراحان درگیر استفاده اجتناب کرده اند اعضای اهداکنندگان فوت شده بودند.

تأمین: مهر

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/