اشتباه – اشتباه – مظلوم!
این گزارش را بدون هیچ پیش زمینه ای بخوانید. خواندن آن به شما کمک می کند بفهمید چرا منتقدان دراگان اسکوچیچ می خواهند او را اخراج کنند. کم کم مشخص می شود که عنان کار سرمربی کروات را در تیم ملی از دست می دهد و رده بندی تیم ایران آنالیز می شود. هیچ نشانه خوبی قبل از جام جهانی در تیم ملی دیده نمی شود.