استاندار تهران خواست از تردد غیرضروری امامزاده داود خودداری شود


گزارش کردن جام جم آنلاینقاسم محمد تهرانی از شهروندان تهرانی در خصوص وضعیت جوی و وجود هشدارهای هواشناسی و همچنین وقوع سیل اخیر در روستای امامزاده داوود (ع) منطقه کین تهران و همچنین اقدامات در حال انجام خدمات رسانی درخواست کرد. به مردم تا اطلاع ثانوی و برای رفع خطرات و ایمنی راه های مواصلاتی و بهبود شرایط جوی و پرهیز از هرگونه تردد در جاده های منتهی به روستای امامزاده داود.