استاتین ها در کاهش خطر ابتلا به بیماری پارکینسون کارآمد هستند


بر ایده مطالعات جام جم تحت وببه آموزش داده شده است محققان، این گروه اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی قابل دستیابی است کمتر دچار مشکلات حرکتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعادلی یادآور آنچه در بیماری پارکینسون دیده تبدیل می شود، داشته باشند.

اشخاص حقیقی تحت تأثیر بیماری پارکینسون برخی اجتناب کرده اند علائم بیماری پارکینسون اجتناب کرده اند جمله خزیدن، سکسی شدن بافت های عضلانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال در قدم زدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت تعادل را دارند. با این حال علل زمینه ای خاص است.

محققان دریافتند کدام ممکن است اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۲۸۰۰ سالمند مورد بررسی، نیمی اجتناب کرده اند آنها علائم بیماری پارکینسون را در یک واحد فاصله شش ساله آرم دادند. با این حال این خطر در بین {افرادی که} استاتین خوردن می کردند ۱۶ سهم کمتر بود.

دکتر شهرام اویس القرنی، محقق ارشد وسط پزشکی دانشکده راش در شیکاگو اظهار داشت: نتایج این بررسی تدریجی نمی شود کدام ممکن است استاتین ها به طور مستقیم خطر ابتلا به بیماری پارکینسون را کاهش می دهند.

نتایج آرم داد {افرادی که} اجتناب کرده اند استاتین ها استفاده می کردند ۳۷ سهم کمتر کشف نشده ابتلا به تصلب شرایین در مغزشان بودند کدام ممکن است تا حدی ارتباط بین خوردن استاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خطر ابتلا به بیماری پارکینسون را دلیل می دهد.

محققان دریافتند کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند استاتین ها توسط خودم با کاهش ۱۶ درصدی خطر ابتلا به بیماری پارکینسون گفته می شود.

در مقابل بیماری پارکینسون، کدام ممکن است خوب بیماری غیرمعمول است، علائم خفیف تر بیماری پارکینسون در اشخاص حقیقی مسن شایع تر است. این بدان معنا نیست کدام ممکن است همه اشخاص حقیقی مسن باید استاتین خوردن کنند. از استاتین ها می توانند عوارضی یادآور درد عضلانی داشته باشند.

محققان بر این باورند کدام ممکن است با تحقیقات تا حد زیادی، استاتین ها می توانند امکان ای برای کاهش عواقب بیماری پارکینسون در اشخاص حقیقی مسن باشند.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/