از کجا می توان مشاغل اجباری بدون ضربه را پیدا کرد (تعداد زیادی وجود دارد!)


برای دسترسی به این نشریه ، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به عنوان عضو وارد شده اید ، لطفاً صفحه را تازه کنید.

پست کجا می توانید مشاغل مورد نیاز بدون جابجایی را پیدا کنید (تعداد زیادی وجود دارد!) اولین بار در The Economist Home Health ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید