از سیاه و سفید تا ۴K
اولین تصویری که از جام جهانی به یاد دارم مربوط به سال ۱۹۹۴ است. در آن زمان داشتن تلویزیون های رنگی “رویایی” بود و بسیاری مسابقات فوتبال را با گیرنده های سیاه و سفید تماشا می کردند. در همان زمان گزارشگر ابتدا تیم ها را به دو گروه سیاه و سفید تقسیم کرد تا بیننده را گیج نکند!