ارتفاع موج ۲.۵ متری در خلیج فارس / هنگام اثربخشی آن به عنوان ذخیره


به گذرش جام جم آنلاینسازمان هواشناسی با صدور هشدر زردرنگ از و زشباد تبار قوی، تای روزه ای پنج شنبه (۲۸ بهمن ماه) و مجموعه آن (۲۹ بهمن) خبر داد.

نوع ریسک از جایی که ایمنی وجود دارد به دست می آید، ارتفاع موج ساحلی دارای مقیاس ۱ تا ۱.۵ متر و ارتفاع ساحل ۲ t 2.5 متر است.

منطقه اطهر که پده بخش مرکزی و جنوبی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز است، مناطق ساحلی و نقش سواحل استانهای، بوشهر و هرمزگان است.

حکیمت که در آن نوار جوی، میتو و تابشگر، احتمال اختلال در فعالیت منطقه، احتمال از دست دادن پایه های زمین و مناطق ساحلی، اختلال در فعالیت خار خورشید، وجود دارد. سنگین و امکان فرود در دریا.

توصیه سازمان هواشناسی برای رزرو فرکانس برای فرکانس قیهایهای، هق هق و تفریحی، رزرو برای فعالیت زیاد، برای مناطق ساحلی، رزرو فرکانس برای فرکانس کاست، برای فرکانس کاست. ، برای دفعات فعالیت، برای تناوب برنامه.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/