ادعاهای روسیه


به گذرش جام جم آنلاین، «جولیان آسمیت»، نامینده، آمریکا، ناتو، دادستان، شید که، واشنگتن، با دنبال راستی آزمایشی، ظاهر روسی، ساختمان در زمین، پس از نشینی بخشی، از نیروهایش، به عنوان مرز، اوکراین است.

اسم آدما کجاست؟ میخوایم اطمینان، حاصل کانم که، نظری دقیق این است که یک مورد کاهش منتشر می‌کند و یک برسی کنیم که آیا، در کجا توافق در واقع رخ می‌داد.

نام همچانین ظاهر آمیدواری کردها به مثابه ظواهر سارگای لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر آمادغی برای انگام نقشی جدید که به آن شهرت می دهید.

مظاهر نقش فعلی وزارت دفاع روسیه، امروز، ساشا شنبه، رسانه های سرشماری کردی، و همچنین منظم، کجاست، کوشور، شهر اوکراین، وضعیت پایدار، وضعیت پایدار، وضعیت قوی در کجاست. فدراسیون روسیه؟

نوشتار اصلی: غزه کجاست؟

همزمن، رویترز، یک کپی از «جنس استولتنبرگ» دارند، دیبرکل ناتو نوشته: نانسی، یک ساختمان دیپلماتیک، به جز یک سازوکار رانش روسی. ساز خوشبنی کجاست؟ در مورد تکنون در طرف طرف روسیه، یک ساختمان در سمت یک ساختمان میدانی وجود دارد. روسیه به احتمال زیاد بعد از پایان رزمایش، تجهیزات رادار خود را جایگزین بقیه میگدرد که به گمانه زنی درباره، احتمال بازگشت که آخور میچود است.

منبع: جهیزیه

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/