ادای احترام به برگام فوق العاده نزدیک


بر مقدمه بررسی ها جام جم تحت وبجوزف بورل، هماهنگ کننده پوشش خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی در دوحه قطر همراه خود ردیابی به فینال تحولات مذاکرات هسته ای ایران ذکر شد: مذاکرات وین به خوبی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در آستانه ادای احترام به هماهنگی هسته ای هستیم. در وین

اظهارات بورل کسب اطلاعات در مورد نزدیک کردن به هماهنگی در مذاکرات وین در حالی است کدام ممکن است انریکه مو، معاون پوشش خارجی اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگ کننده هیئت اتحادیه اروپا در مذاکرات وین، اجتناب کرده اند بازدید در حال حاضر شخصی به تهران خبر داد. بر مقدمه هماهنگی صورت گرفته، انریکه مورا ادعا به امشب ۶ فروردین ۱۴۰۱ وارد تهران شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا یکشنبه همراه خود علی باقری معاون وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکره کننده ارشد ایران دیدار تنبل.

برخی دارایی ها خبری نیز گزارش دادند کدام ممکن است مورا پس اجتناب کرده اند بازدید به تهران برای بالا دادن به مذاکرات به واشنگتن {می رود}.

تأمین: مهر

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/