اختراع ۱۰ کیلوگرم داروها مخدر در فیروزکوهبه گزارش موقعیت یابی جام جم وب مبتنی بر تهران، سرهنگ حسن شاکری فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در تشریح این خبر ذکر شد: ماموران پس اجتناب کرده اند گشت زنی در پاسگاه هبل هارود در قلمرو امین آباد، همراه خود ملاحظه به اولویت نیروی محرک در حین نامشخص به حضور منصفانه تجهیزات خودروی پراید شدند. همراه خود اخذ اصل اجتناب کرده اند سالن دادگاه، خودرو را در جنگل بازرسی و سه کیلوگرم تریاک در صندوق عقب خودرو اختراع کردند.

وی افزود: متهم در محل حادثه رشوه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مامور مسئولیت شناس همراه خود وقار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجدان بلافاصله به پلیس اعلان داد کدام ممکن است بلافاصله فرمانده پاسگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس پلیس کشتی همراه خود داروها مخدر به محل حادثه اعزام را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محدوده منصفانه فاصله روزی مختصر بازرسی کامل ۷ کیلوگرم تریاک. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زیر صندلی عقب خودرو کدام ممکن است به طرز ماهرانه ای تعبیه شده بود، توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف شد. {در این} اتصال گلوله کردن کنندگان تریاک به اصل مقام احترام قضایی دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانه زندان شدند.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/