احیای برجام نزدیک است/ سپاه باید اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی خارج شود


بر ایده بررسی ها جام جم تحت وبسید کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، در سخنرانی شخصی در اجلاس دوحه ۲۰۲۲ ردیابی کرد کدام ممکن است این آمریکا بود کدام ممکن است اجتناب کرده اند برجام خارج شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه اجرای تعهدات ایران {در این} هماهنگی را زیرین آورد. ضربه جدیدی به ایران وارد شد. هر گونه تحریمی کدام ممکن است اعمال شود، تأثیر مالی بر ایران داشته است. حتی در وسط اوباما هم هیچ حرکت انتقادی در همکاری مالی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب صورت نگرفت.

او ذکر شد: «ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما با اینکه برگام قرار بود این مشکلات را رفع تنبل، در روابط بانکی هم ضرر داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رفع مشکلات کاری نکردند. آنها قول دادند کدام ممکن است مبانی خاصی در مبانی اروپا برای حفاظت اجتناب کرده اند نمایندگی های ecu به سمت مجازات های ثانویه داشته باشند، با این حال فایده ای نداشت. آنها اینستکس را ایجاد کردند، با این حال کار نکرد.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: به همین دلیل ما {در این} پرونده سابقه تمدید شده داریم. اکنون آمریکا اجتناب کرده اند این هماهنگی خارج شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران نیز تعهدات شخصی بر ایده برجام را کاهش داده است.

خرازی در {پاسخ به} اینکه خواه یا نه در نظر گرفته شده می کنید واشنگتن امتحان شده می تنبل سپاه پاسداران ایران را اجتناب کرده اند لیست گروه های تروریستی خارج تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ ایران چه {خواهد بود}؟ وی ذکر شد: سپاه پاسداران باید اجتناب کرده اند لیست خارج شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تنها ضرر نیست. بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ نهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص ایرانی خرس تحریم های آمریکا قرار دارند کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها تأثیر مستقیمی بر روابط ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب دارد.

وی یکپارچه داد: سپاه پاسداران عالی نظامی سراسری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی سراسری را نباید شناخته شده به عنوان عالی گروه تروریستی محبوبیت. برای ایرانی ها خیلی ضروری است کدام ممکن است سپاه را اجتناب کرده اند لیست بردن کنند. با این حال این تنها موضوع نیست. امتیازات عکس نیز موجود است، شبیه گارانتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات تولید دیگری.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه بردن سپاه پاسداران اجتناب کرده اند لیست آمریکا موضوع مهمی برای ایران است، خاطرنشان کرد: قطعا جمهوری اسلامی ایران برای عالی هماهنگی عادلانه کدام ممکن است مزیت ملت را تامین می تنبل، کنار هم قرار دادن است. “

خرازی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر عملکرد درگیری روسیه در اوکراین در مذاکرات احیای برجام ذکر شد: ایران موضع {بی طرف} فعالی {در این} زمینه متعهد شدن کرده است. ما با هر ۲ طرف در تصمیم هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخواهیم کرد تجاوز ملت عکس را تایید کنیم، از خودمان این را تخصص کرده ایم. دشواری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین باید اجتناب کرده اند طریق مذاکره رفع شود. پس باید دید در بلند مدت چه اتفاقی می افتد. صرف تذکر اجتناب کرده اند پیروزی یا شکست روسیه، تنظیمات استراتژیک در پیش است، از سوراخ بین غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق در عمق تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال خاورمیانه را خرس تأثیر مکان ها، به همین دلیل باید کنار هم قرار دادن باشیم.

وی با انتقاد اجتناب کرده اند روایت عالی جانبه رسانه های غربی به طور قابل توجهی آمریکایی ها اجتناب کرده اند درگیری روسیه در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ردیابی به علل این درگیری، یکپارچه داد: تحریک روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تحریک {به دلیل} افزایش ناتو به روسیه بود. مرز ها. به خاطر داشته باشید کدام ممکن است تنها روس ها نیستند کدام ممکن است به کشورهای تولید دیگری حمله کرده اند، امکانات های تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله آمریکا توده ها به کشورهای تولید دیگری حمله کرده اند. متأسفانه موضوع حقوق بشر مورد نقض سیاسی قرار گرفته است. رسانه های آمریکایی روی این موضوع کانون اصلی کردند کدام ممکن است حقوق بشر در اوکراین نقض تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم این را انکار {نمی کنم}، با این حال در یمن، افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایرین حقوق بشر با بیرون ملاحظه به آن است نقض تبدیل می شود.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند صحبت های شخصی دانستن درباره راستی آزمایی لغو تحریم ها به نقل اجتناب کرده اند برجام ذکر شد: موضوع راستی آزمایی تحریم ها را تایید کرده ایم. ما به زمان خواستن داریم تا تجزیه و تحلیل کنیم کدام ممکن است تحریم ها برداشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت شویم کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن روز به بعد می توانیم روابط مالی دوره ای با دیگران داشته باشیم.

خرازی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است خواه یا نه در تهران شناخته شده به عنوان طرفی کدام ممکن است توافقنامه را نقض کرده است، بی ارزش شناخته تبدیل می شود، ذکر شد: من می خواهم با خواهید کرد موافق نیستم. می شناسید کدام ممکن است این سپاه پاسداران ایران بود کدام ممکن است ملت را اجتناب کرده اند بازو داعش نجات داد. داعش در سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با فروپاشی بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دمشق قصد داشت به ایران حمله تنبل با این حال نظامی ایران را نجات داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصویر ایمنی ایران است. همه در ایران به سپاه پاسداران احترام می گذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر بردن آن اجتناب کرده اند لیست آمریکا اصرار دارند. سپاه در ایران نهادهای مالی مهمی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجتناب کرده اند لیست آمریکا خارج نشود، روابط خارجی ایران رخ نخواهد داد. به همین دلیل، بردن سپاه اجتناب کرده اند فهرست آمریکا ۹ تنها اجتناب کرده اند منظر غرور سراسری ایران، اما علاوه بر این اجتناب کرده اند تذکر مالی نیز حائز اهمیت است.

وی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر اینکه کشورهای جهان نمی خواهند سپاه پاسداران ایران را اجتناب کرده اند لیست آمریکا خارج کنند، تاکید کرد: منظور خواهید کرد اجتناب کرده اند جهان چیست؟ این تصور اشتباه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به مردمان عراق، لبنان، سوریه، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری ظاهر شد کنید، سپاه نیروی فوق العاده مفیدی است. مخالفان سپاه در جهان با این نیروی نیروی دریایی مخالفند از به امکانات هایی شبیه آمریکا متکی است. با این حال مردمان جهان شبیه عراق، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای بی طرفانه خوب ارزش سپاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد آن را در کشتی با گروه های تروریستی درک می کنند. آنها نیرویی بودند کدام ممکن است با داعش می جنگیدند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی علاوه بر این اجتناب کرده اند دوره ای سازی روابط سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عربی استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: اجتناب کرده اند احیای روابط سوریه با کشورهای عربی استقبال می کنیم، از زمان تبدیل کردن سوریه فرا رسیده است. وضعیت آرم دهنده درستی پوشش ما در حمایت اجتناب کرده اند مقامات سوریه است.» آن یک است گروه تروریستی است. برخی اجتناب کرده اند کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر عربی اجتناب کرده اند گروه های تروریستی حمایت کرده اند. با این حال ما به فروپاشی ملت کمک کردیم.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است اگر برجام احیا نشود، خواه یا نه ایران کنار هم قرار دادن است فشار بیشتری را تحمل تنبل؟ وی ذکر شد: خواه یا نه فشار بالقوه بیش اجتناب کرده اند آنچه تاکنون دیده ایم موجود است؟ آمریکا کمتر از فشار را اعمال کرد، با این حال شکست شخصی را پذیرفت. چه فشارهای عکس می توانند تحمیل کنند؟ ما کنار هم قرار دادن از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت اقتصاد شخصی هستیم. اگر به ایران بیایید شرایط برایتان غیرمعمول به نظر می رسد مانند است. از بدون در نظر گرفتن همه فشارها همه عامل در بازارها حال است. حتی ایرانی ها هم خودشان کالاهای زیادی ساخت می کنند. هدف موفقیت ایران در مرتب کردن تحریم ها از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت عزت سراسری است.

وی در عین جاری تاکید کرد: با همه اینها موافق هستیم کدام ممکن است به هماهنگی برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط دوره ای برقرار کنیم، شکی در آن نیست؛ با این حال اجازه نمی دهیم استقلالمان زیر پا گذاشته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم نخواهیم شد این دلیل است است. حضور در هماهنگی ضروری است، با این حال ۹ به هر قیمتی.”

تأمین: ایسنا

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/