اجتناب کرده اند این طریق وزن کم کنید


بر مقدمه بررسی ها جام جم اینترنتمحققان آلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرلندی اختراع کرده‌اند کدام ممکن است تعدیل پروتئین‌های به اصطلاح سطح بازرسی هر دو PD-L1 در سیستم امنیت می‌تواند تحریک در چربی احساس را ترتیب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه کاهش دیدنی مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیابت در مانکن‌های علمی شود.

نتایج بی سابقه دانشمندان در بیمارستان آموزشی ارلانگن در آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالج ترینیتی دوبلین در eire نماد می دهد کدام ممکن است PD-L1 شناخته شده به عنوان مرتب سازی “ترمز” حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ترتیب پاسخ امنیت هیکل {کمک می کند}. از این پروتئین عملکرد مهمی در ایمونوتراپی بیشتر سرطان ها دارد.

پروتئین PD-L1

پروتئین PD-L1 ظرفیت پیوستن به گیرنده های تمام سلول های T مهم را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سلول های امنیت قاتل اجتناب کرده اند بردن سلول های آسیب رسان شامل PD-L1 کدام ممکن است قابل دستیابی است شامل سلول های سرطانی باشند، جلوگیری می تدریجی.

داروهای ضد سرطانی به تماس گرفتن بازدارنده‌های بازرسی برای پیوستن به PD-L1 طراحی شده‌اند کدام ممکن است ترمزها را آزاد می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سلول‌های T کشنده اجازه انجام می‌دهد.

تحریک احساس چربی

محققان جستجو در کسب دانش اصولاً با اشاره به عملکرد PD-L1 در ترتیب سیستم امنیت در اتصال همراه خود مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی تحمیل تحریک در احساس چربی بودند.

اجتناب کرده اند طریق آزمایش‌های حیوانی همراه خود موش‌ها، محققان ابتدا توانستند نماد دهند کدام ممکن است چگونه اصلاح پروتئین PD-L1 روی سلول‌های امنیت کلیدی، سلول‌های التهابی در احساس چربی را تنظیم می‌دهد.

همراه خود ارزیابی الگوی‌های انسان اضافه وزن، این کارکنان علاوه بر این توانست تصمیم گیری تدریجی کدام ممکن است خواه یا نه این اصلاحات در خاص پروتئین PD-L1 همراه خود وزن شرح داده می شود هر دو خیر.

مکانیسم کاهش مشکلات وزنی

دکتر کریستن شوارتز، نویسنده ارشد این بررسی ذکر شد: همراه خود اختراع این مکانیسم، کارکنان امیدوار است کدام ممکن است تحقیقات بیشتری برای مکان یابی راه‌های جدیدی برای اجتناب کرده اند بین برداشتن مشکلات وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب خطرناک آن یادآور دیابت، بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری‌های قلبی عروقی انجام دهد. .

وی افزود: اکنون بازرسی نحوه دستکاری پروتئین های PD-L1 در گروه های سلولی خاص اطمینان حاصل شود که رفع مشکلات اشخاص حقیقی اضافه وزن در اصل کار قرار گرفته است.

تأمین: سلامت نیوز

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/